1782.صدا را به دل مبتلا کردم...

ساخت وبلاگ
باختیم. سوم شدیم.

وختی تموم شد و حذف شدیم فهمیدم اونقدام مهم نی.

رفتم یه نوشابه قوطی زرد و دوتا بستنی خریدم واس خودمو زیبا.

زیبا اینا ما روبردن و دوم شدن. دوس داشتم اول شن ولی بازم خیلی مهم نی انگار.

الان رو نیمکت کنار زمین نشسم دارم دنگ شو گوش میدم و دارن مسابقه پنالتی میدن.

تا چارونیم اینجا وقت آزاد داریم و بعدم مسابقه پسراس که منتظرم شرو شه و لذت ببرم.


بچسبد به: its okمبتلا,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 18:22